พิธีเปิดการประชุมการพัฒนาศักย์ภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (นายเกษม สดงาม)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

พิธีเปิดการประชุมการพัฒนาศักย์ภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (นายเกษม สดงาม)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )