การถ่ายโอนความร้อน (ว3.1 ป.5/1 ว8.1 ป.5/3 ว8.1 ป.5/7)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ป.5

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )