ครูดี ศรี สพฐ. ตอน หนึ่งในสยาม

หมวดหมู่ :  ครูดี ศรี สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

"ผมเชื่อว่าการที่เด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุข ก็คือเราต้องสอนด้วยความรัก และความเอาใจใส่" คุณครูสยาม บุตรศรี โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 #OBECchannel

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )