15 Views

13/10/2021 10:27:55

nicekakung

นายอาทิตย์ ใจดี โรงเรียนบ้านยะพอ สพป.ตาก2

13/10/2021 10:40:35

Sarawin

โรงเรียนบ้านซอแบะ สพป.มส.1

13/10/2021 10:42:47

Suchin

นายวิระ แคนนอก รร.บ้านหนองตาด สพป.นม.7

13/10/2021 11:08:30

PCP

นายณฐชนนท์ ขำมี ร.ร.บ้านสองคอน ต. สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี สพป.อบ.2

13/10/2021 11:30:28

bordin02

นายบดินทร์ ทองอนันต์ รร.โศภนคณาภรณ์ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

15/10/2021 16:23:36

Billry

นายเรืองมงคล สุวรรณ โรงเรียนบ้านปากดง สพป.สพ.3

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

  

                    

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- [18/06/2021] รับชมย้อนหลัง การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- [25/02/2021] สรุปผลการประชุมทางไกล สพฐ. ปี 2563
- [15/02/2021] รูปแบบการบริหาร สร้างสรรค์คนดีด้วย TAPUY Model
- [09/05/2020] เรียนรู้วิธีการจัดการสอนออนไลน์ และแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก
- [09/05/2020] เปิดเทอมยุค Covid-19 จะเรียนกันอย่างไร?
- [12/03/2020] รายงานนวัตกรรม
- [24/01/2020] สรุปผลการประชุมทางไกล สพฐ. ปี 2562
- [13/05/2019] คลิปวิดีโอสอนวิธีการจองห้องประชุม Web Conference (Scopia Desktop)
- [20/02/2019] ตารางงานกลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สทร. สพฐ.
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกล สพฐ. ปี 2561
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกล สพฐ. ปี 2560
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกล สพฐ. ปี 2559
- [25/05/2018] คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Avaya Scopia Mobile
- [25/05/2018] คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Scopia Desktop
- [19/01/2018] คู่มือการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์

ไม่พบข้อมูล

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ