• สพฐ. พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.

    874  0 

    สพฐ. พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. การอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ โรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ในหัวข้อ “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  • (ย้อนหลัง)รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

    872  0 

    ▶เลขาธิการพบเพื่อนครู -โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning -รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีนเต็มรูปแบบ รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น -การเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 -โครงการห้องเรียนดนตรีในโรงเรียนพื้นที่ จชต. และ ในภูมิภาคต่าง ๆ ▶โครงการสานพลังประชารัฐ ▶การขับเคลื่อนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (สวก.) ▶เปิดเทอมสร้างสุข "ให้ความรักก่อนให้ความรู้" (สนก.) ▶โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) (กพร.)