• สพฐ.นิวส์ - นร.ไทยทีมชาติ คว้าเหรียญทอง ROV ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

    824  0 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นายชานนท์ เกตุการ หรือน้องตี๋ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV (MOBILE) ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และภาษา โดยมุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ต่อไป

  • สพฐ.นิวส์ - สุดยอด! รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย คว้า 7 รางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลี

    809  0 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ที่ได้คิดค้น เข้าร่วมแสดงและประกวดในงาน “Seoul International Inventions Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักเรียนสามารถคว้ารางวัล รวม 7 โครงงาน ดังนี้ค่ะ รางวัล Special award for innovation 1 รางวัล ได้แก่ โครงงาน ปุ๋ยอัดเม็ดยับยั้งวัชพืช รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่ โครงงานชื่อ เครื่องลดปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบในน้ำทิ้งจากครัวเรือน รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ โครงงานรับเบอร์บอร์ดวัสดุทดแทนแผ่นไม้จากเปลือกลูกยางพารา โครงงาน เครื่องบำบัดน้ำเสียนาโนซิงด์ออกไซด์ และโครงงาน การผลิตซองใส่ยาจากองค์ประกอบของต้นกล้วย และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ โครงงาน การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารจิบเบอเรลลินและสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว และโครงงาน รถเข็นซื้อของอัตโนมัติเพื่อผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เด็กนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตค่ะ