• รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 32/2562 ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

  10  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ วันนี้ที่โรงเรียนคำพ่อสอน โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย / สพป.ปัตตานี เขต 1 ▶ บริหารงานระบบเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ชายขอบ โรงเรียนวัดยาง / สพป.อ่างทอง ▶ วันภาษาไทย “สีสัน พ.ร.ส.” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3 ▶ กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม / สพม. 32 ▶ การส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูผกามาศ บุญเผือก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตอน ครูนักคิด / สพม. 39 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 30/2562 ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

  71  0 

  พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 30/2562 ประจำวันที่ 31 ก.ค. 62 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ ธนาคารขยะ ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ▶ กิจกรรมกัดเซาะโกนกเมง หรือตัดผมเด็ก ร.ร.วัดหนองตะครอง ▶ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านหนองขอน ▶ ข้าวไรซ์เบอรี่ ของดีห้วยทราย ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์ ▶ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู บุญเพ็ง แสนอุบล ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ตอน คุณครูบุญเพ็ง แสนอุบล ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 23/2562 ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

  69  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (1:49)▶ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองสาร / สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (9:31)▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวัดพรุเตาะ / สพป.สงขลา เขต 2 (16:45)▶การบริหารจัดการขยะ โรงเรียน วัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 / สพป.นราธิวาส เขต 3 (21:52)▶การเรียนการสอนงานอาชีพ “เพาะเห็ด” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (27:23)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู เพชรรัตน์ เอียดสุย โรงเรียนบ้านท่าลาด ตอน หยาดเหงื่อ...เพื่อลูกศิษย์ / สพป.พัทลุง เขต 2 (30:28)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู นวพร ฆ้องเดช โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตอน ความรักและศรัทธา / สพม. 37 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 18/2562 ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

  291  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (1:49)▶ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร / สพป.ชัยนาท (6:59)▶การทำเครื่องประดับนางรำ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (12:31)▶กิจกรรมห้องตัดผม โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ / สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (19:51)▶การรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา โรงเรียนพญาไท / สพป.กรุงเทพมหานคร (24:19)▶ไข่นอกคอกของเด็กนอกกรอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (27:01)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู วิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ ตอน ครูแทนของนักเรียน / สพม. 33 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 49/2561 ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

  150  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 49/2561 ( วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:21)▶การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนวัดทุ่งสบก / สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (7:00)▶ปุ๋ยหมักแห้งโบกาฉิ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” / สพป.ปัตตานี เขต 3 (13:04)▶นโยบาย Lesson Study การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด / สพป.พัทลุง เขต 1 (16:10)▶โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (24:51)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูบัณฑิตา ชูปู โรงเรียนวัดนากุน ตอน แรงเสริม เติมฝัน / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

  37  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:18)▶การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา / สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (7:37)▶สปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี / สพม. เขต 5 (10:54)▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านน้ำแพะ / สพป.น่าน เขต 1 (16:50)▶หนังสั้นส่งเสริมทันตสุขภาพ “ฟ เอ๋ย ฟ ฟัน” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3 (21:12)▶กิจกรรมการเดินทางจากภูผาสู่ทะเล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (24:00)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสุชญา พรหมดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร ตอน “ครูผู้สร้างเยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน ต้นแบบยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ” / สพม. เขต 23

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

  45  0 

  ายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:31)▶ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า / สพป.เชียงราย เขต 2 (7:35)▶ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล / สพป.เพชรบุรี เขต 1 (13:44)▶กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนบ้านสะโล / สพป.นราธิวาส เขต 3 (18:52)▶ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 องค์ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง “โบ่ม” โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู / สพม. เขต 19 (26:57)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม / สพม. เขต 9

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

  42  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 (วันที่ 3 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:26)▶ NEW Teacher NEW DLTV โรงเรียนบ้านหนองจูบ / สพป.สุรินทร์ เขต 3 (7:32)▶สพม. 30 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2561 / สพม. 30 (13:23)▶น้ำพริกมะเม่าป่า น้ำพริกแห่งฤดูกาลสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านท่าแย้ / สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (16:03)▶ทักษะอาชีพ ฐานการเรียนรู้บ้านเห็ด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (21:37)▶ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก / สพม. 38 (25:35)▶การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 29/2561 ประจำวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

  52  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 29/2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:53)▶จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า (สำหรับครูผู้สอน) / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (7:02)▶โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม / สพป.ระยอง เขต 2 (12:33)▶ทักษะชีวิต ตอน บีบแตรช่วยชีวิต โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน / สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (15:26)▶กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (20:33)▶การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทรงดำ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) / สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (25:07)▶กิจกรรมสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม จังหวัดตราด / สพม. 17 -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

  50  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 28/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:25)▶จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (7:29)▶“ขยะชิงโชค” กิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ / สพม. 32 (13:05)▶การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยไซ / สพป.ลำพูน เขต 1 (18:55)▶กระบวนการนิเทศ (Coaching and Mentoring) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 / สพม. 2 (23:54)▶เยาวชนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี / สพม. 17 -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 27/2561 ประจำวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

  119  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 27/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:26)▶โครงการทำนาปลูกข้าวเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัดยาง จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (7:06)▶โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ้านกรุ / สพป.สุโขทัย เขต 2 (11:52)▶แหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์เพาะพันธุ์กระเจียว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (16:58)▶แนวทางการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า / สพป.สตูล (22:24)▶การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 25/2561 ประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

  41  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 25/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:30)▶โครงการตลาดนัดพ่อค้าน้อยแม่ค้าน้อย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ / สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (7:13)▶Happy School อาหารเช้า อาหารกลางวัน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / สพม. 36 (12:53)▶การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น / สพม. 25 (17:53)▶ค่ายสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย / สพม. 19 (22:06)▶โอกาสกับคนพิเศษ เปิดโลกกว้างสู่งานอาชีพ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (26:32)▶แปรรูปหน่อไม้เป็นขนม โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ / สพป.สตูล

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 24/2561 ประจำวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

  47  0 

  รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ ครั้งที่ 24/2561 ประจำวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:48)▶VTRศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (6:08)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู -รัฐบาลขอเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 -การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจ สพฐ.ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี -ชื่นชม นางสาวณัฐณิชา มิคะนุช นักเรียนชั้น ม.6 ช่วยปั๊มหัวใจลุงตกต้นไม้จนปลอดภัย -ชื่นชม ด.ช.วิญ เกตุนิ่ม นักเรียนชั้น ป.5 มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว -ขอบคุณการระดมความช่วยเหลือให้กับนักฟุตบอลเยาวชนพร้อมโค้ช 13 คน -การประเมิน สมศ. รอบ 4 -ชื่นชม นายภูริชา พันธ์วงศ์ นักเรียน รร.แก่นนครวิทยาลัย สอบชิงทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (27:04)▶วิธีการทำ CPR ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องและเหตุการณ์ ช่วยชีวิตคุณลุงซึ่งตกต้นไม้จนหมดสติ (43:53)▶การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (51:50)▶การจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน : บัตรภาพสระลดรูป-เปลี่ยนรูป -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "