• สพฐ. นิวส์ - สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

  3.02K  0 

  สพฐ. นิวส์ - สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

  60  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:18)▶การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา / สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (7:37)▶สปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี / สพม. เขต 5 (10:54)▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านน้ำแพะ / สพป.น่าน เขต 1 (16:50)▶หนังสั้นส่งเสริมทันตสุขภาพ “ฟ เอ๋ย ฟ ฟัน” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3 (21:12)▶กิจกรรมการเดินทางจากภูผาสู่ทะเล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (24:00)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสุชญา พรหมดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร ตอน “ครูผู้สร้างเยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน ต้นแบบยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ” / สพม. เขต 23

 • รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

  61  0 

  OBEC Channel เผยแพร่โดย Anurak Thongsaard · 8 ชม. · รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (1:55)▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8:05)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - ยอดบริจาคร่วมกันทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย - นำผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS - การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561 ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (28:21)- การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดย คุณครูอารมย์ เหลืองแดง และครอบครัว (42:57)- สพฐ. นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ. เกมส์”

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

  40  0 

  ายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:31)▶ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า / สพป.เชียงราย เขต 2 (7:35)▶ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล / สพป.เพชรบุรี เขต 1 (13:44)▶กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนบ้านสะโล / สพป.นราธิวาส เขต 3 (18:52)▶ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 องค์ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง “โบ่ม” โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู / สพม. เขต 19 (26:57)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม / สพม. เขต 9

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

  49  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2561 (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:13)▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8:19)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - การประชุมพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพิเศษ วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก - ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) วันที่ 26-31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. - การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา - การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา - การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2–3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย - ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (28:17)- การจัดสรรอัตราจ้างและพนักงานราชการ สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (37:24)- โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยพัฒนาการอ่านการเขียน จนประสบผลสำเร็จ / สพป.แพร่ เขต 1 (49:32)- การนำนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) / สพป.แพร่ เขต 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "