สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 13/2562 : สพฐ. ย้ำให้ข้าราชการเป็นกลาง ร่วมปฏิบัติสนับสนุนการเลือกตั้ง

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )