เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน มั่นใจ ทั่วประเทศมีความพร้อม

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน มั่นใจ ทั่วประเทศมีความพร้อม

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )