การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.

หมวดหมู่ :  วาระทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )