สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 7/2562 : สพฐ.ตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเลื่อนสอบ GAT/PAT

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )