การใช้สื่อการสอนในห้อเรียนสำหรับเด็กประถมตามแนวคิด BbL

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ตอน การใช้สื่อการสอนในห้อเรียนสำหรับเด็กประถมตามแนวคิด BbL

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )