การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์(ค1.1 ป.5/3)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : คณิตศาสตร์ 

คณิตศสาตร์ ป.5

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )