เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 43/2564 [Part 1/2] วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

"การถอดบทเรียน หลังการเปิดเรียน ON-SITE"

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )