รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ▶ สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. “สร้างแรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” ตอน เชื่อมั่น...ครูลูกกอล์ฟ ▶ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2 ▶ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี / สพป.สระบุรี เขต 2 ▶ กิจกรรมทำสีเครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา /สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู อุบล สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ ตอน ครูดีศรีแม่มูล / สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )