จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )