รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 6 กันยายน 2564 [2/2] - ศธ.จับมือ สธ.-หน่วยงานสาธารณสุข เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนนักเรียน 12-18 ปี

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ศธ.จับมือ สธ.-หน่วยงานสาธารณสุข เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนนักเรียน 12-18 ปี

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )