สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

วิทยาศาสตร์ป.6การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในแต่ละวัน

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ป.6การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในแต่ละวัน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )