รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ▶️ การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี / สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ▶️ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ / สพม. 30 ▶️ แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ▶️ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน / สพป.น่าน เขต 1 ▶️ การอบรมครูอนามัยโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 / สพม. 35 ▶️ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู มลธิชา ยะโส โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ จังหวัดหนองบัวลำภู ตอน ปั้นถ่านปลูกคุณธรรม / สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )