สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

VTR - การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

VTR - การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )