รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 14 กันยายน 2564 - รมว.ศธ. ห่วงใยเด็กหลุดระบบการศึกษา ให้ สพฐ. ติดตามระบบช่วยเหลือนักเรียน

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รมว.ศธ. ห่วงใยเด็กหลุดระบบการศึกษา ให้ สพฐ. ติดตามระบบช่วยเหลือนักเรียน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )