แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน:"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

นายธัญญา เรืองแก้ว นางสาวชยพร กระต่ายทอง

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )