สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

การ์ตูน Animation เรื่องไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

หมวดหมู่ :  วิดีโอผู้ใช้ทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การ์ตูน Animation เรื่องไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )