การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดย ดร.โชติมา หนูพริก

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )