รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 29 กันยายน 2564 - สพฐ.จัดประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.จัดประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )