รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - เสนอสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี 64 ลดเดินทางข้ามจังหวัด

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เสนอสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี 64 ลดเดินทางข้ามจังหวัด

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )