รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - ประธานองคมนตรี เปิดการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา - สพฐ. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” - กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครู – นักเรียนกลับจากประเทศเสี่ยง โควิด-19 ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล - การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 - สพฐ. ร่วมเปิดการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ณ จังหวัดนราธิวาส ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. - การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 - เปิดโลกนิทาน เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิดตอน เจ้าแสนซนบนดวงจันทร์ - การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )