แผนขับเคลื่อน สพฐ.ตามยุทธศาสตร์ ศธ.ต่อ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

(สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.กพร.)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )