การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกลอนบทละครและบทเสภา (ท1.1 ป.6/1,2)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.6

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )