พิธีเปิด การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital2019 จังหวัดระยอง

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

พิธีเปิด การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital2019 โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )