เปิดประชุมผอ.เขต+นโยบาย(ดร.กมล รอดคล้าย)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )