พิธีแถลงข่าวขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )
64x64
 23-10-2015 11:21:02
ควรทำให้สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยครับ