ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2560

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )