ฺBBL Learning Design การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ตอน Learning Design การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )