รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 5 ตุลาคม 2564 - ขยายผล Unplugged Coding เพิ่มในจังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และเลย

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ขยายผล Unplugged Coding เพิ่มในจังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และเลย

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )