การอ่านจับใจความ(ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ)(ท1.1 ป.6/3,4,5)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.6

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )