เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 43/2564 [Part 2/2] วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

"การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ที่จะซ่อมเสริมให้กับนักเรียน" "เรียนให้น้อย ปฏิบัติให้มาก และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวัน"

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )