สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

การ์ตูน สังคมศึกษา ป.3 บทที่ 1 บุคคลสำคัญของชาติไทย

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มสาระวิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การ์ตูน สังคมศึกษา ป.3 บทที่ 1 บุคคลสำคัญของชาติไทย

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )