(ย้อนหลัง) การประชุมทางไกล - แนวนโยบายการขับเคลื่อนงานประจำปี 2563 ของสำนักงาน กศน.

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แนวนโยบายการขับเคลื่อนงานประจำปี 2563 ของสำนักงาน กศน. โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )