ประชุมทางไกลเรื่องการใช้ระบบ Conference

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมทางไกลเรื่องการใช้ระบบ Conference สำหรับ สพป. และ สพม. วันที่ 21 เมย. 2554 เวลา 10.00 น.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )