ภาษาไทย ป.6 การอ่านข้อมูลแผนผัง แผนภูมิ และกราฟ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.6 การอ่านข้อมูลแผนผัง แผนภูมิ และกราฟ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )