เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563) -ครูตั้น แนะการศึกษายกกำลังสอง

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

-ครูตั้น แนะการศึกษายกกำลังสอง

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )