รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 21 กันยายน 2564 - สพฐ.ชี้แจงแนวทางฉีดวัคซีนนักเรียน และติดตามการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.ชี้แจงแนวทางฉีดวัคซีนนักเรียน และติดตามการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )