พิธีปิดการประชุมพัฒนาผู้บริหารก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 19 พย 59

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

พิธีปิดการประชุมพัฒนาผู้บริหารก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 19 พย 59

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )