รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2561 ประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ ครั้งที่ 23/2561 ประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:39)▶VTRศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (5:28)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - สรุปศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - การประชุมรับนโยบายและปฐมนิเทศโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ - การมอบนโยบายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่การมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล - ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติ หรือครูอ้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (28:42)▶การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานักเรียนในกรณีเสี่ยงต่อปัญหาการพนันบอล / แพทย์หญิงพิมลรัตน์ วันเพ็ญ รอง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (42:30)▶CONNEXT ED ICT Talent / ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED (49:28)▶ครูดี ไม่มีอบายมุข / นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข รอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )