รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563)

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ 1. สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ตอน “สร้างแรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” 2. “เลิศดนตรี มีวินัย ใฝ่การเรียน” โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร / สพม. 4 3. การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ “การเรียนเป็นเล่นโดยผ่านสื่อ” โรงเรียนวัดด่านช้าง / สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4. กิจกรรม LEARNING SPACE : กิจกรรมที่ให้เด็กผ่อนคลาย โรงเรียนบ้านหนองม่วง / สพป.ระยอง เขต 2 5. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาจานร่อน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 6. ข้อคิดเห็นของผู้บริจาคที่ดินที่มีต่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี / สพม. 1 7. ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู ศุภร ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี ตอน รักและศรัทธาในวิชาชีพครู / สพม. 20

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )