สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

การประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ของนร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ของนร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )