สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

ประชุมทางไกล การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียน การวัดและประเมินผล วันที่ 8 กค 58 เขต 11-20

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมทางไกล การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียน การวัดและประเมินผล วันที่ 8 กค 58 เขต 11-20

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )