(ย้อนหลัง) การประชุมทางไกล การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ 5 ชั้น 9

หมวดหมู่ :  CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

(ย้อนหลัง) การประชุมทางไกล การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ 5 ชั้น 9

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )